Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola

slide 1
0021.png
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

""Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos."" (Filippi 4,8)

Hitvallásunk

 

Iskolánk küldetésnyilatkozata, jövőkép

Az új úton indulók elköteleződésével, lelkesedésével és szorgalmával dolgozunk azon, hogy a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola a nagyszerű pedagógiai hagyományaira építve az az iskola lehessen, melynek célkitűzéseit, jövőképét az alábbiakban fogalmazzuk meg:

  • Iskolánk alapvető és legfontosabb feladata a ránk bízott általános iskolás korú gyermekek keresztény értékrend szerinti nevelése és oktatása.
  • Ennek érdekében olyan iskolai, tanulási környezetet teremtünk, melyben minden tanulónk a saját személyiségéhez igazítva sikerrel teljesítheti a vele szemben támasztott neveltségbeni elvárásokat és tanulmányi követelményeket.
  • Tanulóinktól az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő felelősségvállalást, együttműködést, szorgalmat várunk el ebben a közös munkában.
  • A hagyományos, konzervatív-keresztény értékrendhez igazodva alakítjuk ki az iskolai szokásrendet, melyben a másokra való odafigyelés, az elfogadás, a kölcsönös tisztelet és mindennemű erőszak következetes elutasítása az alapelv.
  • Az iskola minden szintjén és minden iskolahasználó irányába a helyzethez, személyhez igazodó, nyitott és kulturált kommunikációt várunk el és valósítunk meg.
  • Az iskola számunkra közösség, ahol megbecsüljük egymás munkáját, ahol együtt, egy csapatban dolgozunk a közös céljainkért.

Céljainkat, jövőképünket Karácsony Sándor szavait idézve az alábbiakban összegezzük:

„Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza, hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”


 

efi gyor